Θεσσαλονίκη
Ἐπικοινωνία

Ὁ ζωγράφος Θανάσης Μπακογιῶργος ζεῖ καί ἐργάζεται στήν πλατυτέρα τῶν πόλεων, τή βυζαντινή μητρόπολη Θεσσαλονίκη.
Ἄν εἶστε τυχεροί, μπορεῖ νά τόν βρεῖτε σκυμμένο πάνω στό καβαλλέτο του, στό προσωπικό του ἐργαστήριο, τήν «Πορφύρα». Ἡ «Πορφύρα» βρίσκεται στό κέντρο τῆς πόλης καί ἐκτός ἀπό τά πρωτότυπα ἔργα τοῦ καλλιτέχνη, μπορεῖτε νά βρεῖτε μιά πλούσια συλλογή ἀπό δώρα ὅπως ἐκτυπώσεις ζωγραφικῶν ἔργων, κεραμεικά καί κοσμήματα.


-
  Αἴθουσα Τέχνης «Πορφύρα»
Κατακάλου 1
546 43 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 227487
-
a
-
-   Ώρες λειτουργίας -
Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09.00 - 15.30
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09.00 - 21.00
-

-
  Ταχυδρομική διεύθυνση ζωγράφου
Κίμωνος Βόγα 39, 546 43 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 833508
Κιν. τηλ.: 6973 335008
-
a
-
  Ἠλεκτρονική διεύθυνση
-
a
  bakogiorgosart